۱۳۸۸ آذر ۱, یکشنبهوبلاگ ساعت ایران از دولت وملت شریف کانادا تقدیر وتشکر مینماید به دلیل حمایت از کشته شدگان

ومردم ایران واین ایستادگی در برابر بزرگترین دیکتاتور دینی هیچ وقت از یاد وخاطره مردم ایران

پاک نخواهد شد .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر