۱۳۹۵ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

فمنیست یک ایدئولوژی است

فمنیست یک ایدئولوژی است که منتقدان خود را به کام مرگ میفرستد و از زندگی‌ محروم میکنند با دادگاه‌های فرمایشی محکوم ت میکنند حتا شده با مدارک جعلی محکومت می‌کنند زندگی‌ من را دریدند !
#۸مارچ

۱۳۹۵ اسفند ۱۶, دوشنبه

شهیدان همه سربازان کورش هستند


شهیدان گمنام در خانه کورش ،پاسارگاد

تصویر در لینک زیر 

http://www.ana.ir/news/202252