۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه

روز زن بر تمام زنان و مادران فداکار مبارک امیداست به روز برابری زنان و مردان تا فصلی نو در تاریخ زن ستیزی در ایران گشوده شود