۱۳۸۸ بهمن ۳, شنبه

۱۳۸۸ دی ۲۷, یکشنبه

عروس وهمراها نش


گاف کیهان شریعت مداری؟

روزنامه بازجو شریعتمداری در صفحه اول خود به جای استامبول نوشته بود اسلامبول
بهتر است بجای روزنامه به کلاس سواد اموزی بروید .

۱۳۸۸ دی ۲۳, چهارشنبه

۱۳۸۸ دی ۱۹, شنبه

یک نوجوان دیگر در شیراز در یک قدمی چوبه دار ! بهنود دیگری!!

حجت پسری که در 15 سالگی با چاقو به کتف پسر دیگری بنام سامان زده بود به علت دیر رساندن وی به بیمارستان وخونریزی
زیاد ونبود تجهیزات در بیمارستان منجر به مرگ وی شد وحجت که مدت ده سال از عمرش را در زندان سپری کرده ودو مرتبه
از طرف دادگاه به قتل غیر عمد متهم و به پرداخت دیه کامل محکوم شده بود با اعتراض شاکی وی به اعدام با طناب دار محکوم
گردییده!!!! رسانه شمایید اطلاع رسانی کنید ونگذاریم نوجوانان اعدام شوند!؟

۱۳۸۸ دی ۱۶, چهارشنبه

برگ سبز دیگری برای مردم ازادی خواه سفیر ایران پناهنده شد

سفیر ایران در نروژ پناهنده شد ودر tv nrkاز مبارزه مردم ایران وی دفاع کرد واز دولت نروژبرای
حمایت از مبارزات مردم ایران تشکر کرد واین خونهای به ناحق ریخته پایمال نمیشود زنده باد ازادی

۱۳۸۸ دی ۱۳, یکشنبه