۱۳۸۸ دی ۱۶, چهارشنبه

برگ سبز دیگری برای مردم ازادی خواه سفیر ایران پناهنده شد

سفیر ایران در نروژ پناهنده شد ودر tv nrkاز مبارزه مردم ایران وی دفاع کرد واز دولت نروژبرای
حمایت از مبارزات مردم ایران تشکر کرد واین خونهای به ناحق ریخته پایمال نمیشود زنده باد ازادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر