۱۳۹۰ آذر ۲۳, چهارشنبه

تعویض همسر فقط برای یک شب !

گروه خانواده جدید در هلند ،بلژیک ،انگلیس ،این گروه در مراسمی زنهای خود را شنبه شب برای یک شب عوض میکنند این مراسم فقط در روز شنبه شب اجرا میشود این گروه باعث نابودی خانواده میباشد و مقامات قضائی اروپا هیچ واکنشی نشان ندادند! 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر