۱۳۸۹ خرداد ۲, یکشنبه

آیا در کشور ما ایران بستر برای برابری زنان و مردان آماده است ؟

زنان در ایران هنوز نیاز به یک عزم ملی برای برابری در کشور است بعضی از زنان بر این عقیده هستند که مردان باید تلاش کنند و مخارج آنها تامین شود و خیلی از زنان تن به کارهای سخت نمیدهند در اتحادی اروپا زنان در هنرستان ها و مراکز دولتی کارهای سخت آموزش میبینند از جمله نجاری خانه سازی راننده تریلی و چندین شغل مردانه دیگر و در زمان جدای از همسر تمام اموال از زمان ازدواج تقسیم بر دو میشود البته اگر زن در زمان ازدواج کار کرده باشد در غیر از این صورت مخارج کودکان به عهده مرد میباشد و تقسیم صورت نمیگیرد برای کار در این مورد کمپین باید کارگاهای آموزش خسوسی جهت مشاغل سخت به بانوان ایرانی را راه اندازی کند و بستر سازی کند تا جامعه آمادگی کامل برای برابری داشتبه امید روزی که تمام زنان ایران توانایی خود را جهت ادامه زندگی آبرومندان را داشته باشند و شاهد صحنهای تاسف بر در سرزمین کورش نباشیم .

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۶, یکشنبه

کمپین یک میلیون امضا و مشکلات هزاران زن آواره !!!!

هزاران زن ایرانی در خارج از کشور آواره و به دنبال آینده روشن میگردند از کشورهای اروپای گرفته تا امارات همه به دنبال یک
هدف با این حال کمپین یک میلیون امضا گاه از کشورهای جایزه دریافت میکند بدون آنکه توجهی به اقامت ان زنان آواره کند سؤال اینجا که کمپین یک میلیون امضا برای حقوق زنان در داخل مبارزه میکند ؟ یا باید برای تمام زنان ایرانی در خارج هم تلاش کندآیا لازم است که زنان در اروپا در هفته در پارک جمع بشوند! یا اتحادی اروپا را در مورد ندادن اقامت به زنان ایرانی تحت فشار بگذارند یا با نگرفتن جایزه از اتحادی اروپا به این اقدام اعترازکمپین را برسانند در سوئد در ماه چندین زن دیپورت میشوند اما به خانم پروین اردلان جایزه اعطا کردند زنان ایرانی در سوئد پایین ترین رتبه از نظر اقامت و خطر برگشت دارند و گاه دیده شده که مجبور به کار در کازینو ها میشوند این یک تلنگری بود
به کمپین یک میلیون امضا !!!

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

زنان افغانستان همچنان در زیر چکمه طالبان با وجود امریکا مدعی دموکراسی ؟
آیا تفکر نو اندیشان دینی زنان را هدف قرار داده یا زنان همچنان در جامعه سکولار خواهان حقوق برابر به پیش میروند ؟