۱۳۸۹ خرداد ۲, یکشنبه

آیا در کشور ما ایران بستر برای برابری زنان و مردان آماده است ؟

زنان در ایران هنوز نیاز به یک عزم ملی برای برابری در کشور است بعضی از زنان بر این عقیده هستند که مردان باید تلاش کنند و مخارج آنها تامین شود و خیلی از زنان تن به کارهای سخت نمیدهند در اتحادی اروپا زنان در هنرستان ها و مراکز دولتی کارهای سخت آموزش میبینند از جمله نجاری خانه سازی راننده تریلی و چندین شغل مردانه دیگر و در زمان جدای از همسر تمام اموال از زمان ازدواج تقسیم بر دو میشود البته اگر زن در زمان ازدواج کار کرده باشد در غیر از این صورت مخارج کودکان به عهده مرد میباشد و تقسیم صورت نمیگیرد برای کار در این مورد کمپین باید کارگاهای آموزش خسوسی جهت مشاغل سخت به بانوان ایرانی را راه اندازی کند و بستر سازی کند تا جامعه آمادگی کامل برای برابری داشتبه امید روزی که تمام زنان ایران توانایی خود را جهت ادامه زندگی آبرومندان را داشته باشند و شاهد صحنهای تاسف بر در سرزمین کورش نباشیم .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر