۱۳۹۳ آذر ۶, پنجشنبه

پاسخ دختر میرحسین به اراجیف علم‌الهدی!

☑علم الهدی -امام جمعه مشهد- امروز گفته است: «موسوی و کروبی دریا و ییلاق تابستانشان برقرار است ، و با محافظ می روند و با محافظ هم می آیند»...
زهرا موسوی در صفحه فیسبوکش نوشت:
«ﯾﯿﻼﻗﻬﺎیی ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ آﺩﻣﻬﺎﯼ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﯿﺨﺒﺮ ﻭ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻥ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ، ﭘﯿﺸﮑﺶ خودشون !
ﻣﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﯾﯿﻼﻗﻬﺎﺭﻭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ،...
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﻣﺜﻞ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎﻧﯿﺴﺖ.»

پ.ن: اظهارات علم الهدی، کامنت اول

۱۳۹۳ آذر ۳, دوشنبه

در مراسم فروهر‌ها لباس شخصی‌ها خطاب به مادر سعید زینالی

اینها ضدّ انقلاب اینها را بیرون کنید !
 
مادر سعید زینالی در جواب مأمور لباس شخصی‌ گفت بچه‌ من را ۱۶ سال بردید من ضدّ انقلاب هستم !خانم نقابی همچنین گفت من یک مادرم دنیا باید بدونه  ۱۶ سال صبر کردم سعیدم کجاست