۱۳۸۸ آذر ۱, یکشنبه

سیا ه نمای اسلام گرایان ترک برای پیروزی در انتخابات اینده ترکیه؟

هر جا سخن از حکومت اسلامی یا گروه اسلامی به میان میایددروغ و
عوام فریبی هم به همراه دارد در یک گردهمای جهانی مسئولین بلند پایه
ترکیه موضوع حمله به کودکان غزه رامحکوم میکنند وجلسه راترک می کنند
چند ماه بعد اتفاقاتی در ایران جهان را تکان میدهد ومقامات بلند پایه ترک به
ایران می ایند ویک قرارداد گازی با ایران منعقد میکنند چند روز بعد جلسه
در سازمان ملل تشکیل وبه پیشنهاد کانادا موضوع نقض حقوق بشردر ایران
وقطعنامه ای که حتی عربستان سعودی به امضا رساند ترکیه امضانکرد


ایا کشته شدگان در ایران نداهاوفروهرها چه فرقی با غزه دارد این همه
عوام فریبی دولت اسلام گرای ترکیه ادم را به فکر فرو میبرد تجارت

یاحقوق بشر تجارت یا باج گیری از بزرگترین اقتصاد جهان یعنی امریکا
اسلام هم در ترکیه جواب نداد اسلام واقعی را در مساجد میتوان یافت
نه در حکومت نه در اپوزسیون از بعد از انقلاب ایران گروههای اسلامگرا
در فلسطین وترکیه سعی کردند زمام امور را در دست بگیرند اما به دلیل
تجربه تلخ در ایران هر بار با موج مخالفتهای داخلی وخارجی مواجه شدند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر