۱۳۸۸ آبان ۲۵, دوشنبه

زندان مخوف کهریزک پس از بسته شدن هم قربانی گرفت!!!


این بار دکتر وظیفه رامین پور اندر جانی قربانی سلطه دیکتاتورها گردید
به گزارش خبر گزاریهای وابسته به حکومت وی دست به خودکشی زده
اما تشیع جنازه وی تحت تدابیر شدید امنیتی بوده وقبلا یکی از کشته شدگان
کهریزک را معاینه کرده مرگ نامبرده مشکوک به نظر میرسد دولت مانع از کالبد
شکافی شده. نامش جاودان ویادش گرامی باد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر