۱۳۸۸ آذر ۹, دوشنبه

روزنامه کیهان جمهوری اسلامی؟!!


روزنامه شریعتمداری که از توهین وگاهی از جایگاه قاضی مردم ایران وگاه

سران کشورها را محکوم و حکم صادر میکند واگر روزنامه ای کوچکترین

انتقادی از کیهان ویا از هم فکران انها بکند ان روزنامه ویا شخص وابسته به

سیا وموساد وسازمانهای جاسوسی انگلستان میشود این بار نوک حمله به جایزه

نوبل اباما واقای اباما را مامور اداره اطلاعات امریکا دانسته اقای شریعتمداری

با دروغ وتوهین به شما جایزه صلح نوبل نمیدهند !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر