۱۳۸۸ آذر ۱۱, چهارشنبه

پرتاب لنگه کفش به سمت منتظرالزیدی در پاریس

منتظر الزیدی امروز در فرانسه در یک کنفرانس خبری لنگه کفشی توسط روزنامه نگار هموطنش نوش جان کرد که باعث خشمگین
شدن وفریاد زدن وی شد هموطنش گفت تو باعث خفت مردم عراق وروزنامه نگارانی عراقی هستی تو باعث شدی خیلی از روزنامه
نگاران قلم را زمین بگذارند برادر زیدی وخود زیدی به طرف هموطنش با کفش حمله کردند انگار ناف زیدی را با کفش بریدند وی
بعد از حمله به اقای بوش معلوم شد که از گروههای حزب ا... عراقی پول دریافت کرده بود !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر