۱۳۸۸ دی ۶, یکشنبه

نیروهای دولتی مردم را در روز عا شورا به گلوله بستند!!!!!!


نیروهای لباس شخصی ونیروی انتظامی و امنیتی در تهران در روز عاشورا 4 نفر را کشته


وصدها نفر را زخمی کردند در شیراز هم یک نفر به ضرب گلوله نیرو های دولتی کشته


وچندین نفر زخمی بر جای گذاشت در اصفهان در اثر زد وخورد میان مردم ونیروهای


بسیجی باز چندین نفر زخمی بر جا گذاشتند از تمام شهرهای ایران برای ساکت کردن مردم


در تهران نیرو درخواست شده ودر روزهای اینده حجم این نیروها مشخص میشود


وتنها مشکل اوردن این نیرو ها نبود جا برای اسکان این نیروی سرکوب گر است!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر