۱۳۸۸ آذر ۲۲, یکشنبه

سناریو کودتا چیان برای متلاشی کردن حقوق ملت!

سناریو صدا وسیمای ضرقامی وخبر گزاری فارس سپاه وروزنامه کیهان شریعتمداری دست به دست دادند تا با قارت منابع نفتی - خودودیگر همفکران به شدت عقب مانده دینی در اقلیت میکوشند همچنان اداره کشور را بعد از سی سال به دست داشته وحقوق مدنی
زنان .دانشجویان. کارگران واقلیت های قومی ومذهبی را هر روز با سناریوی جدید سرکوب کنند اگر بخواهم قضاوت کنم بنیان گزار
جمهوری اسلامی گفته میزان رای ملت است گروه حاکمیت میکوشد تا با کمک به حزب ا... لبنان وحماس وجدیدا به یمن وونزولا
کارتی برای ایستادن بیهوده سی ساله در برابر غرب داشته باشد در این بازی فقط مردم ایران ضرر کردند ومنابع نفتی ومیلیاردها
دلار از کشور خارج شد راستی ایا اخوند میراث مدرس دوستند یا دشمن یا فرصت طلبند؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر