۱۳۸۸ آذر ۲۲, یکشنبه

شعری انتخابی از شاعر و طنز پرداز ایران هادی خرسند


ما جمله مجیدیم !

ما غرق امیدیم - ما پیک نویدیم

در حمله به دشمن - مردان رشیدیم

با پوشش تازه -زن های جدیدیم
ما جمله مجیدیم!
ما مرد جوانیم- همشکل زنانیم -من مجید توکلی هستم
مجید توکلی را ازاد کنید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر