۱۳۸۸ آبان ۲, شنبه

حمله جاهلان و مقرضانه به جان مهدی کروبی!


حمله توسط خبرگزاری فارس وچند تن از کارمندان روز نامه کیهان انجام شد . کارمندان فارس و کیهان با هماهنگی از طبقه فوقانی نمایشگاه به سمت مهدی کروبی اشیاء پرتاب میکردند ودر پایین حمله به جان مهدی کروبی کردند ویکی از کارمندان کیهان لنگه کفشش را به سمت مهدی کروبی پرتاب وعکاس فارس با هماهنگی عکس گرفت!؟
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر