۱۳۸۸ مهر ۳۰, پنجشنبه

110روز بازداشت بهمن احمدی امویی چرا؟بهمن احمدی امویی همکار روزنامه های جامه-صبح امروز -سرمایه و چند روز نامهدیگر را در کارنامه خود دارد راستی گناه و جرم کسانی مثل بهمن احمدی امویی .احمد
زیدابادی وهنگامه شهیدی چیست؟ ایا این روزنامه نگاران برای امنیت جمهوری اسلامیخطرناکند یا فقط منتقدند! ایا اقای رئیس جمهور انتقاد از سیاست واقتصاد دولت شما انهم به روش مدنی در روزنامه ها جرم خطر برای امنیت ملی به وجود میاورد؟!!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر