۱۳۸۸ مهر ۱۹, یکشنبهیک نگاه به اعدام از نگاه جمهوری اسلامی ایران!

دولت میگوید اعدام جزو قوانین اسلامی در قانون است واجرای

ان توسط دولت و به خواست شاکی میباشد ! ونقض حقوق بشر

در مورد اعدام برای جمهوری اسلامی ایران بی پایه واساس است!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر