۱۳۸۸ مهر ۲۳, پنجشنبه

خا نم معصومه طاهری موسوی همسر دائم و طلاق نگرفته کلهرمعاون ا ن ؟

خانم معصومه طاهری موسوی من که طلاق نگرفتم؟
خانم موسوی خانه ای که در ان زندگی می کنم اموال کلهر است
تمام مدارک اعم از شناسنا مه و سند ازدواج رابه صدا وسیما برای اثبات
حاضرم ارائه دهم تا این موضوع ثابت شود اقای کلهر مدت یک سال خانواده
خود را ترک کرده کلهر اظهار کرده سال 1384 جدا شده اما اواخر سال 1386
برای من تقاضای گذرنامه کرده کلهر دارای سه فرزند دختر بنامهای شفق سحر نرگس

میباشد همسر کلهر اظهارات وی را کاملا رد ومقرضانه خواند واز سفر نرگس به المان خبر
داشته است!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر