۱۳۸۸ مهر ۱۶, پنجشنبه

روز جهانی کودک مبارک!

بیش از سه میلیون کودک ایرانی خارج از چرخه تحصیل هستند؟

بیش از هفتاد هزار نفر کودک ایرانی فاقد شنا سنامه هستند؟
900 هزارکودک 10 تا18 ساله ایران داری همسر هستند؟
از این تعداد 25هزار کودک طلاق گرفته و از این تعداد 15هزار کودک 10 تا 14 ساله هستند؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر