۱۳۹۰ اسفند ۱۰, چهارشنبه

نه ، به انتخابات نا سالم

جوهر نیست؛ خون هست:
جدل کافی ست ! برو رای بده برادر من! اگر فکر می کنی شناسنامت مهردار نباشه ، به دردسر می افتی ! اگر فکر می کنی اصلاحات فقط یعنی انتخابات! اگر می گی بودن مطهری بهتر از بودن حسینیان در مجلس هست ! اگر توضیحت اینه که تحریم یعنی انفعال ! حتی اگر می گویی فلانی اشناست و رای بیاورد از وام تا شغل ازش استفاده می کنیم! حتی اگر رایت، به خاطر طایفه و فامیل و ...هست! اگر می گویی من رای ندهم پس نماینده چه کسی برود مجلس؟!
جدل کافی ست! رایت را بده ! اما اگر پاک نشد ان جوهر ابی؛ شاید دلیلش خون باشد! همان خون مظلومی که گویا تا ابد جاری ست و الوده می کند دست های زیادی را ...
رایت را بده ! اما تلاش نکن! اگر نمی توانی جوهر را پاک کنی ؛ اون خونه روی انگشتت ..خوب می دانی ان خون پاک شدنی نیست.
اگر هست که هیچ!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر