۱۳۹۰ اسفند ۷, یکشنبه

خانم؛ اقا ؛ می شود زحمت بکشید


خانم؛ اقا ؛ می شود زحمت بکشید برای یک روز به هر اشنا و دوستی بگویید خبر دارد "داوری " شهر ما وضعش در اوین به وخامت رفته؟
می شود وسط خرید عیدتان، برای همدیگر تعریف کنید مردی که پرونده تجاوزها را پیگیری می کرد برای سومین سال در اوین هست ، تنها به این جرم که در افشای تجاوز های صورت گرفته نقش داشت و فیلم گرفت و مصاحبه کرد برای کروبی !
درست در همان روزهایی که لاریجانی های برادر پشت هم مصاحبه می کردند که سند بیاورید که تجاوزی شده ، داوری مامور شد برای آوردن همین سند ها ؛
اما با تبر زدند به تنه سبز پیک وجدانیت
سومین نوروز در حبس برای داوری؛ بدون یک روز مرخصی
این ها صداهای فراموش شده شهرند.
به یاد بیاوریم برای مردم که داوری شهر بدون مرخصی و حال بد در اوین مانده
پ.ن: می شود استثنا زحمت بکشید و داستان داوری را برای هم شیر کنید ؛ مسیج کنید و هر چیز دیگر؛ داوری شهر ما امروز نیازمند حساس شدن مردم است؛ شاید فردا دیر باشد برای جان رنجورش که بیمارستان هم فرستاده نمی شود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر