۱۳۹۰ بهمن ۲۹, شنبه

درمیان پناهجویان ایرانی که حکم اخراج دریافت کرده و برای اجرای این حکم دربازداشتگاه های موقت اداره کل امورمهاجرت نگه داری می شوند، محمدعلی انصاری سابقه ای طولانی تردارد.


نگه داشتن پناهجویان در بازداشتگاه با تمدید دو ماه مهلت قانونی

باتوجه به مقررات و اظهارات مسئولان اداره ی کل امورمهاجرت، تلاش می شود تا هرپناهجو بیش ازدوماه دربازداشت نماند،محمدعلی انصاری اما درمواردی، آنچنان که برای یکی از پناهجویان دربازداشتگاه مرشتا درشمال استکهلم پیش آمده، پس از یک ملاقات با وکیل و یا یک بازجویی توسط پلیس، اقامت پناهجو در بازداشتگاه برای دوماه دیگر تمدیدمی شود.  درمیان پناهجویان ایرانی که حکم اخراج دریافت کرده و برای اجرای این حکم دربازداشتگاه های موقت اداره کل امورمهاجرت نگه داری می شوند، محمدعلی انصاری سابقه ای طولانی تردارد.
محمدعلی انصاری نزدیک به ۱۸ماه را در دو بازداشتگاه فلن و مرشتا گذرانده است. پلیس چندباربرای اخراج او اقدام کرده و حتا یک بار او را به هلند برد تا از آنجا به ایران بازگرداند، اما به دلیل مقاومت او، این اقدامات بی نتیجه ماندند و او کماکان دربازداشتگاه به سرمی برد. او فعال سیاسی ست و به دلیل درخطربودن، از ایران خارج شده است. با او گفتگویی داریم که بخشی ازآن را درایجا می شنوید.
گفتگو با محمدعلی انصاری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر