۱۳۹۰ بهمن ۲۷, پنجشنبه

کردستان عراق اموال مسعود بارزانی چون یک روز برای کردستان جنگید

کردستان عراق  از زمان آزادی به وسیله نیروهای امریکا که ارکان قدرت به دست کردها در منطقه کردستان در آمد شبکه های تلوزیونی کردستان هم مانند جمهوری اسلامی تصویر اقتصادی را به  مردم نمایان میکنند در پشت تمام این عوام فریبی ها کردهای پناهنده در اروپا  که جوانان این منطقه از کردستان عراق هستند حاضر به برگشت به منطقه کردستان عراق نیستند بزرگترین دلیل این جوانان بی  لیاقتی گروهی است به نام مسعود بارزانی که حاضر به کناره گیری از قدرت نیست و اقتصاد منطقه کردستان عراق را با مشکلات زیادی همراه است و این سند برای کردهای ایران باید کافی باشد که خود مختاری باید بدون عوام فریبی باشد و دموکراسی غیر ممکن است حتی پشتیبانی امریکا را همراهی داشته باشد .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر