۱۳۹۱ شهریور ۱۷, جمعه

اخراج پس از نزدیک به دوسال بازداشت!

اخراج پس از نزدیک به دوسال بازداشت

پخش شده: fredag 07 september kl 16:37 , Persiska ... فارسی

محمدعلی انصاری (امیرسجادی) که درمجموع نزدیک به دوسال را دربازداشت موقت اداره مهاجرت گذرانده، در معرض اخراج به ایران قراردارد. او در بازداشتگاه کمپ فلن به سرمی برد و قراراست روز سه شنبه ۱۱ سپتامبر به ایران اخراج شود. او می گوید که فعال سیاسی ست و به دلیل درخطربودن، از ایران خارج شده است. با او گفتگویی داریم که می توانید دراینجا بشنوید.گفتگو با محمدعلی انصاری (امیرسجادی)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر