۱۳۹۰ تیر ۲۵, شنبه

سلام به پول !سلام به پول که با شش میلیون میشه رنگ چشم را عوض کرد سلام به پول که با یک میلیون هشتصد هزار تومان میشه یک نوزاد دختر خرید سلام به پول که با ده میلیون میشه کلیه یک آدم بدبخت پول لازم را خرید سلام به پول که با صدهزار تومان میشه جان یک زن محتاج را تا صبح در آغوش گرفت سلام به پول که با پانزده میلیون تومان میشه پول شیر بهأ یک دختر شانزده ساله را داد و دختر را به برده داری برد سلام به پول که با یک میلیون تومان میشه یک آدم اجیر کرد و هر بلای که خواستی‌ سر به اصطلاح دشمنت بیاوری سلام به پول که با یک میلیون پول میشه در هنگام دستگیری در تظاهراتی که رای تو را دزدیدند پول را تحویل مقام امنیتی‌ بدهید تو را آزاد می‌کند سلام به پول که به خاطر شرفت کشته شدی اما مستبدان پول را هدیه میدهند تا شرفت را فراموش کنی‌ .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر