۱۳۹۰ تیر ۱۶, پنجشنبه

مصاحبه با جمال محمد نیمر الجخبیر اهل نوار غزه کارگر منتقد

نامش جمال محمد نیمر الجخبیر اهل فلسطین نوار غزه میباشد مردمی که فراموش شده اند و گاه گاهی‌ فقط سیاست کشورهای مثل ایران برای ناتوانی در سیاست‌های داخلی‌ و خارجی‌ خود برای خالی‌ نبودن عریضه خدمت شما بعد از مصاحبه عرض می‌کنم وی داری زن و فرزند است دارای ۳ دختر و ۴ پسر هست خانواده وی در غزه زندگی‌ میکنند وی پنج سال پیش به امید زندگی‌ به سوئد مهاجرت کرد چون طبق گفته خودش زندگی‌ در غزه غیر ممکن هست خانواده وی در کمپ در غزه زندگی‌ میکنند از جمال سوال کردیم که چرا به سوئد پناهنده شده است ؟گفت من انتقاد به اسماعیل هنیه و سیاست‌های وی دارم سوال کردیم خوب مگر نمیتوانستی این کار را غزه انجام بدهید ؟با حالت تعجب به ما نگاه کرد گفت نه از جمال سوال کردیم به عنوان یک شهروند فلسطینی سیاست‌های ایران را در غزه قبول دارد ؟ در جواب گفت مگر شما عرب هستید از جمال سوال کردیم آیا پولی‌ به نام جمهوری اسلامی به مردم نوار غزه پرداخت شده است ؟دستش را به عنوان نه تکان میداد و پشت سر هم میگفت نه از جمال سوال کردیم شما به عنوان یک شهروند نوار غزه پیاده کردن قوانین جمهوری اسلامی در غزه را قبول دارید ؟ نگاهی‌ به همکار من کرد گفت مگر شما از قوانین ایران راضی‌ هستید که من راضی‌ باشم از جمال سوال کردیم شما میدانید که گروه اسماعیل هنیه از جمهوری اسلامی پول دریافت می‌کند ؟در جواب ما گفت بله اما این پول خرج خانه‌های خود میکنند در غزه اما خانواده من باید در کمپ زندگی‌ کنند از جمال سوال کردیم چرا در زندان اداره مهاجرت سوئد سر در آوردید ؟جواب داد پلیس سوئد دو ماه پیش به منزل من حمله کرده و اقامت من را لغو کردند و به من گفته شده کشورت امن هست و باید به غزه برگردی از جمال سوال کردیم آیا دوست داری به غزه برگردی ؟جواب داد نه اگر به مصر برگردم بله اما به غزه نه چون توسط عوامل هنیه مورد آزار و زندان قرار میگیرم از جمال سوال کردیم شما در سوئد اقامت گرفتید ؟جواب داد بله سوال کردیم مگر شما جرم کردید در سوئد ؟جواب داد خیر از جمال سوال کردیم شما با پول دادن جمهوری اسلامی به گروه اسماعیل هنیه موافق هستید ؟جواب داد نه ترو خدا این جمهوری اسلامی دست از سر ما بردارد ما مردم فلسطین به حد کافی‌ بدبخت هستیم از جمال سوال کردیم شما به جمهوری اسلامی اعتقادی دارید ؟در جواب ما گفت اینها مافیای پول و قدرت هستند و دیکتاتوری بیش نیستند جمال توسط هواپیما به مصر و سپس با اتومبیل به غزه فرستاده خواهد شد ! به مرد میانسال فلسطینی گفتیم آخرین سوال آیا شما حاضرید مدارک خودتان را در اختیار وبلاگ ساعت ایران قرار دهید ؟جواب داد با کمال میل و در اخر تشکر کردیم و با جمال خداحافظی کردیم به اطلاع میرسانم هیچ یک از مقامات سوئدی در این باره نظر روشنی اعلام نکردند در مقابل این کار غیر انسانی‌ و خلاف میثاق بین المللی است به امید روزی که حقوق بشر به جای برسد که جدا از سیاست و اقتصاد نگاه شود و انسانهای آزاده که خود را قربانی شرف انسانیت میکنند در گوشه‌ای حمایت شوند . ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۰

محمد علی‌ انصاری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر