۱۳۹۲ دی ۱۸, چهارشنبه

آیا شلر فرهادی را میشناسید ؟

دختري به نام شلر، دانشجوي علوم سياسي، به روايت خانواده اش بعد سفر رهبري به كرمانشاه، به دلايلي نامعلوم(شايد امضاي يك طومار انتقادي)بازداشت مي شود، بعد پنج ماه بي خبري از سرنوشت دختري كه به يكباره گم شده،خانواده ، شلر را از زندان اوين تهران با كم تواني جسمي تحويل مي گيرد با اين ضمانت كه دختر روستايي در صورت تماس مجدد برادرها به ً تهران برگردد.به روايت خانواده شلر، وي به شدت تحت تاثير انفرادي و زن...دان پنج ماهه بوده ، و دي ماه سال گذشته طي تماسي خواسته مي شود كه شلر خودش را سه روزه به تهران برساند، اما وي در تاريخ پانزده دي ماه در خانه روستايي پدرش خودكشي مي كند تا به تهران و جلسه احضار نرسد.
داستان كه نيست ، روايت يك واقعه ي مبهمي ست از سرنوشت يك دختر كه با خودكشي تمام شده به روايت محمد نوري زاد، كه خواسته صداي شلر(نامي كردي به معني لاله واژگون )باشيم.
سالروز مرگ شلر پانزده دي ماه ست، كرمانشاه، شهرستان گهواره، روستاي كوزران
تیم اطلاعاتی دوره مصلحی باید توضیح دهد چرا شلر فرهادی بازداشت بوده است؟
خانواده شلر فرهادی که به شدت تحت فشار است تا موضوع را تکذیب کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر