۱۳۹۱ مرداد ۱۷, سه‌شنبه

روز خبرنگار مبارک باد


هفدهم مرداد، روز خبرنگار، به ياد احمد بورقانى، هدى صابر و محمود صارمى، مبارك باشد به روزنامه نگاران زندانى مان احمد زيدآبادى (محكوم به شش سال حبس)، مسعود باستانى (محكوم به شش سال حبس)، مهسا امرآبادى (محكوم به يك سال حبس)، عيسى ...
سحرخيز (محكوم به پنج سال حبس)، حسن اسدى زيدآبادى (محكوم به پنج سال حبس)، آرش سقر (محكوم به هشت سال حبس)، مهدى محموديان (محكوم به پنج سال حبس)، حشمت الله طبرزدى (محكوم به هشت سال حبس)، عليرضا رجايى (محكوم به هفت سال حبس)، بهمن احمدى امويى (محكوم به پنج سال حبس)، كيوان صميمى (محكوم به شش سال حبس)، سعيد متين پور (محكوم به هشت سال حبس)، محمدصديق كبودوند (محكوم به يازده سال حبس)، على مليحى (محكوم به چهار سال حبس)، نازنين خسروانى (محكوم به شش سال حبس)، محمد داورى (محكوم به شش سال حبس)، سيامك قادرى (محكوم به چهار سال حبس)، عدنان حسن پور (محكوم به ده سال حبس)، رضا انصارى راد (محكوم به يك سال حبس)، رحمان بوذرى (محكوم به دو سال حبس)، مهدى فخرزاده (در بازداشت)، على مصلحى (در بازداشت)، و نيز مبارك باشد به شهروند-خبرنگاران، وبلاگ نويسان، روزنامه نگارانِ محروم شده از حقوق اجتماعى، رانده شدگان از وطن و آن هايى كه هنوز با قلم شان در داخل و خارج ايران، تباهى دهر را به چشم جهانيان پديدار مى كنند تا بهار از راه برسد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر