۱۳۹۱ خرداد ۲۳, سه‌شنبه

هموطن گرامی‌ ایرانی‌ !


از آنجایی که هیچ یک از ارگان‌های حقوق کودکان در جهان از وجود کودکان کار خیابانی در ایران هیچ گونه اطلاعاتی‌ ندارند و در کتابهای سالیانه این سازمانها هیچ خبرو عکسی‌ در این سازمانها چاپ نمیشود لذا از عموم هموطنان ،کسانی که عشق کودکی را برای این کودکان روا دارند و به حقوق کودکان پایبند هستند و وظیفه ملی‌ و انسانی‌ هر ایرانی‌ برای اطلاع رسانی به این سازمان‌های حقوق کودک است به این شماره زنگ بزنید به زبان انگلیسی صدای کودکان کار خیابانی ایران باشیم و یأ با گرفتن عکس و یأ فیلم از کودکان کار خیابانی این سازمان‌ها را مطلع کنیم .
تلفن :004686989017
یأ به ایمیل :anna.fairbrass@rb.se

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر