۱۳۹۰ بهمن ۱, شنبه

به مناسبت اول بهمن ۱۳۹۰


 • اول بهمن سال ۱۳۳۹حمله عده‌‌ای از عوامل حکومتی به اجتماع جبهه ملی‌ و دستگیری اعضا کمیته دانشگاه بهانه به دست دانشجو ٔیان داد تا شکل اشکارتری به اعتراض‌های خود بدهند در ششم بهمن ماه ۱۳۳۹ چهار هزار دانشجو در محوطه دانشگاه تهران بست نشستند و خواستار آزادی یاران خود شدند .


  آن جا اجاقی بود روشن ،مرد
  ...
  اینجا چراغ،افسرد

  دیگر کدام از جان گذشته زیر این خونبار ،

  این هر دم افزونبار ،

  شطرنج خواهد باخت 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر