۱۳۹۰ تیر ۸, چهارشنبه

سلام هم سلولی عزیزامروز که من این نامه را برای شما مینویسم دقیقاً یک سال ۲۰ روز از زندان من می‌گذرد خبرها را دنبال می‌کنم و ناراحت شما هستم که کرد هستی‌ و فقط به خاطر حقوق شهروندی اعتصاب غذا کردی و در زندان هستی‌، راستی‌ میدونی‌ جرم من چی‌ ؟من هم با شما هم جرم هستم من هم خواستار حقوق شهروندیم هستم اما شما در بند ۳۵۰ اوین هستید و من در کشور سوئد در مهد تمدن زندانی هستم هم سلولی نگران نباش راستی‌ یک کم هم کردی بلدم کاکا جان چه هانی بخند حتی به زور هم که شده بیا باهم بخندیم که انتقام از این دنیا بگیریم راستی‌ من اینجا هفته‌ای ۱۶۸ کرون پول میگیرم شما هم به عنوان یک زندانی این پول را به شما میدهند ؟اینجا اگر از مسول زندان انتقاد کنی‌ ۳روز انفرادی داریم شما چطور ؟البته اینجا کتک نمیزنند ،هم سلولی شما را کتک می‌زنند ؟من تو درد مشترکیم من ترک دیار کردم برای حقوق شهروندیم و اینجا زندان شدم کاکا جان یک وقت فکر نکنی‌ من خلاف کارم، نه جرم من ترک وطن است و بازگشت به وطن است اگر اخر دنیا هم بری باز باید به وطن برگردی هم سلولی خوابی‌؟ قصّه شب نمیگم بیدار شو همینطور که از لهجه فهمیدی من شیرازی هستم بیدار شو که خیلی‌ دلم تنگ دینگ دینگ این دیوار خیلی‌ سفت است دستم درد گرفت از بس که به دیوار کوبیدم راستی‌ از حال دوستات خبر داری راستی‌ جون من غذا میخوای حاضرم برات آشپزی کنم دست پخت من هم حرف نداره آره فهمیدم میگی‌ اینجا زندان اما نه کاکا جان هنر نزد ایرانیان هست و بس تیلیت آبدوغ خیار می‌دونم دهنت آب افتاد من اصرار می‌کنم که بخوری اما خودت صاحب اختیاری کاکا جان اما کردستان نیاز به کسانی مثل شما دارد دست از اعتصاب بردار که در کنار هم باشیم و با هم به ایران آزاد نقشه بکشیم تو از آرزوهات بگی‌ من ازدلتنگیهام تو از زبان مادریت سخن بگویئ من از فرزند گم شده‌ام تو از چادر دوران تحصیلات بگویئ من از اخراج از تحصیل تو از صانع ژاله بگی‌ من از مجید توکلی بگویم تو از اعدام بگویی من از تجاوز به زنان وطنم تو از کشته شدن کرد نشینان مرزی که به خاطر لقمه نانی کشته میشوند من از رفته گری سخن بگویم که از فرط گرسنگی در گذشت تو از معلمی بگویئ که بیگناه اعدام شد من از معلمی میگویم که من را ستاره دار کرد تو از تفنگت بگو که از مرزها دفاع میکنی‌ و نام تروریست گرفتی من از پدرم میگویم که از جبهه اخراج شد بگو از گمنامی که من تو درد مشترکیم گمنام هستیم پس زنده بمان گمنام راه آزادی . با امید به آزادی زندانیان سیاسی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر