۱۳۸۸ اسفند ۲, یکشنبه

سی سال مافیای اسلامی پتروشیمی رجال در استان خوزستان متعلق به چه کسیست؟

پتروشیمی رجال در استان خوزستان یکی از معمایست که مدت زیادی از تاسیس ان میگذرد اما مردم ومهندسان شاغل از مالکیت ان

بی خبرند ماهانه میلیاردها تومان پول به حسابی در تهران از محل در امد رجال به حساب شخصی واریز میشود با توجه به وضع بد

مردم ان منطقه این مافیا ها اسلامی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر